સરકારી યોજનાઓ

માનવ કલ્યાણ યોજના

DGN

Manav Kalyan Yojana: માનવ કલ્યાણ યોજના 2024, ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવાનું શરૂ થઈ ગયું છે, જાણો સંપૂર્ણ પ્રોસેસ

Read More
PM ઉજ્જવલા યોજના 2024

DGN

PM Ujjwala Yojana: PM ઉજ્જવલા યોજના 2024, સરકાર દ્વારા મહિલાઓ માટે મફત ગેસ કનેક્શન આપી રહી છે, જાણો શું છે પ્રોસેસ

Read More
PM વિશ્વકર્મા યોજના ગુજરાત

DGN

PM Vishwakarma Yojana 2024: ગુજરાતના બધા લોકોને મળશે 3,15,000 રૂપિયા, અહીંથી ઓનલાઈન અરજી ફોર્મ ભરો

Read More
ગુજરાત સરસ્વતી સાધના સાયકલ યોજના 2024

DGN

ગુજરાત સરસ્વતી સાધના સાયકલ યોજના 2024, આ યોજના હેઠળ દીકરીઓને મળશે મફત સાયકલ, જાણો સંપૂર્ણ માહિતી

Read More

DGN

ફ્રી સિલાઈ મશીન યોજનાની છેલ્લી તારીખ નજીક છે, ઝડપથી અરજી કરો, અહીંથી અરજી કરો

Read More

DGN

PM Kusum Yojana: હવે સરકાર ખેતરોમાં સોલર પંપ લગાવવા પર 90% સબસિડી આપી રહી છે, અહીંથી અરજી ફોર્મ ભરો

Read More

DGN

Tar Fencing Yojana: તાર ફેન્સીંગ યોજના, ખેડૂતને ખેતરની આજુબાજુ કંટાળી વાડ બનાવવા સહાય યોજના, અરજી ફોર્મ શરૂ

Read More

DGN

Dr. Ambedkar Awas Yojana: ગુજરાતના તમામ લોકોને ઘર બનાવવા માટે રૂપિયા 1,20,000/- ની સહાય, અહીંથી ફોર્મ ભરો

Read More

DGN

Sukanya Samriddhi Yojana: સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના ગુજરાત, મહિને ₹1000 જમા કરાવો સરકાર તમને 74 લાખની સહાય,જાણો સંપૂર્ણ પ્રોસેસ

Read More

DGN

Bagayat Sahay Yojana: I Khedut બગાયત સહાય યોજના, 60 થી વધુ બાગાયતી યોજનાઓના ઓનલાઈન અરજી ફોર્મ ચાલુ

Read More
123

Daily Gujarati News

At dailygujaratinews.in is very Popular News Website And Educational Website in Gujarat.We Published Daily Breking News,Educational Updates,Maru Gujarat