આજના સમાચાર, સરકારી નોકરી

ગુજરાત પોલીસ ભારતી 2024

DGN

ગુજરાત પોલીસ ભરતી 2024, 12,000 થી વધુ જગ્યાઓ, છેલ્લી તારીખ 30/04/2024, અહીંથી ફોર્મ ભરો

Read More

DGN

AMC Bharti 2024: અમદાવાદ મહાનગરપાલિકામાં ભરતી, કુલ જગ્યા 731,ફોર્મ ભરવાનું શરૂ

Read More

DGN

Gujarat Police Bharti: લો, આવી ગઈ પોલીસની બમ્પર ભરતી 12,000 થી વધુ જગ્યા, આ તારીખે ફોર્મ ભરવાનું શરૂ થશે, જાણો સંપૂર્ણ માહિતી

Read More

DGN

Gandhinagar TRB Recruitment 2024: ધોરણ 9 પાસ માટે ગાંધીનગર માં TRB જવાનોની ભરતી, છેલ્લી તારીખ:07/03/2024,ફોર્મ ભરો અહીંથી

Read More

DGN

SSC Bharti 2024: 10 પાસ પર SSC માં ભરતી,ટોટલ જગ્યા 2049,ઓનલાઈન ફોર્મ ભરો અહીંથી

Read More

DGN

Gujarat High Court Bharti: ગુજરાત હાઇકોર્ટ ભરતીમાં ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ,ઓનલાઈન ફોર્મ ભરો ફક્ત અહીંથી

Read More

Daily Gujarati News

At dailygujaratinews.in is very Popular News Website And Educational Website in Gujarat.We Published Daily Breking News,Educational Updates,Maru Gujarat